Den healingmetoden jag använder mig av, kallas för Meridian Flush och är en metod som rensar upp i dina meridianer, även kallat för energifält.

När man har blockeringar i meridianera så kan spänningar och sjukdom uppstå. Men med hjälp ut av den här healingmetoden, som är en stark energi, kan man rensa ut mycket. Det är faktiskt en av de mest enkla och kraftfullaste healingverktyg som vi har fått för att bli fri från blockeringar. Blockeringarna kan komma både från det här livet men också tidigare liv.

Meridian Flush för in livsenergi som cirkulerar till alla dina vitala organ och är som en rening som healar och spolar hela ditt energisystem.

All healing sker på distans!

Din investering:
1 session, 250 kr
3 sessioner, 500 kr