Det är viktigt att såväl i vardagen som vid medialt arbete, att man skyddar sig och skärmar av sig energimässigt när man vet att man kommer till en plats med lägre energier, som t.ex. offentliga platser. Det är också bra att skydda sig när man är tillsammans med sjuka eller arga människor.

Oftast hör man talas om att man ska skydda sig med ett vitt ljus och föreställa sig att man är helt omgiven av det. Men det finns flera färger du kan skydda både dig och andra med, beroende på vilket skydd som du önskar, beroende på situation.

När du skyddar dig med ljus, så föreställ dig ljuset en bit nedanför dina fötter. Låt det täcka hela din kropp och en bit ovanför ditt huvud. Tänk också på att skyddet blir svagare allt eftersom, så du bör beskydda dig på nytt ungefär var 12:e timme.

Vitt ljus: Skyddar bra mot brott och fysiska attacker av olika slag. Det vita ljuset väcker även närvaron av extra änglar omkring dig.

Rosa ljus: Skyddar mot negativitet och är bra när du omger dig med negativa, gnälliga och skvallriga personer. När du skyddar dig med det rosa ljuset är det bara kärlek som kan tränga igenom skyddet. Inget annat.

Grönt ljus: Ger ett fysiskt läkande skydd och kan användas till skadade eller sjuka personer.

Lila ljus: Är ett andligt skydd och skyddar dig mot psykiska attacker och energivarelser.

Några andra varianter på beskydd kan vara:

Spegelklot: När du känner dig sårbar eller när dina chakran är öppna & rena och du ska besöka platser med hård energi som t.ex. folkmassor. Då kan du föreställa dig hur du går in i ett spegelklot och att all negativ energi reflekteras bort.

Stålsköld: Det starkaste skyddet mot negativitet som inget kan tränga igenom. Använd stålskölden när du t.ex. förväntar dig en strid av något slag.

Regnbågsskydd: Välj ut flera färger, minst tre stycken, som du lägger lager på lager för ett fullt skydd.

Prova dig fram till vad som fungerar bäst för dig och skydda dig för en bättre vardag. Du hittar fler varianter i min senaste bok “Änglakraft”.