Avsikten med affirmationer är att hjälpa en person med förändringar eller riktning. Genom att göra det så ges man möjligheten till att leva friska och glada. Men oavsett vilken affirmation man använder sig utav ligger grunden till förändring, alltid inom dig själv.

En affirmation är ett kraftfullt verktyg vi alla kan använda oss utav för att ändra kurs i livet. En affirmation är ett positivt uttalande om en önskan om något. Oavsett vad vi tror på hjälper det oss att uppnå det vi önskar. Det hjälper oss också att ta bort allt negativt från våra liv.

Till skillnad från böner så låter affirmationer oss att jobba med att uppnå det vi önskar genom att använda ord. Vi kan alla finjustera vår kropp att lyssna till universum och lära oss något av det.

Vid affirmation behöver man tänka på en del faktorer. Punkterna här nedan hjälper dig att förbereda dig.

 1. Var positiv.
 2. Välj alltid en affirmation som reflekterar bäst vad du önskar uppnå.
 3. Träna på att visualisera.
 4. Börja med en affirmation. Repetera dagligen/veckovis och/eller månadsvis innan du byter till en annan liknande affirmation.
 5. Begränsa dig inte till en specifik affirmation. Det är bättre att ha flera liknande att använda under året.
 6. Rotera affirmationerna veckovis. Det kommer att hålla processen aktuell.

 

Affirmationer är en naturlig kombination med yoga eller meditationer. Genom att du lär dig att meditera så kommer det i sin tur att komplettera din önskan om att nå ditt mål.

Affirmationer kommer inte att ha någon effekt om du inte tillåter dig själv att följa vägen. Var noga med vilken affirmation du väljer och metoderna du använder för att uppnå ditt mål.

 

Förslag på affirmationer

Affirmationer mot ångest

 • Jag älskar mig själv djupt och villkorslöst.
 • Jag är lugn, avslappnad och samlad.
 • Jag är social och tycker om att möta folk.
 • Jag är trygg.
 • Jag är fri från ångest och fortsätter att vara det.

 

Dagliga affirmationer

 • Jag är ett med universum.
 • Jag älskar, respekterar och accepterar den jag är.
 • Jag är ansvarig för alla mina handlingar.
 • Jag är positiv energi.
 • Jag är ansvarig för min andliga utveckling.
 • Jag väljer endast positiva tankar.
 • Det förflutna är borta och jag lever endast i nuet.

 

Pengar

 • Mitt banksaldo ökar varje dag och jag har alltid tillräckligt med pengar.
 • Jag älskar pengar och pengar flödar lätt in i mitt liv.

 

Lycka

 • Varje ny dag börjar med lycka och är fylld utav glädje.
 • Lycka är smittsamt och jag sprider lycka till andra.
 • Jag njuter av hela dagen. Lycka är mitt motto.
 • Jag är snäll, älskvärd och lycklig.