Tjänster

Privatsittning

Under en privatsittning är det bara du som klient och jag som medium som medverkar. Jag förmedlar de som kommer från andevärlden för att hälsa på dig eller för att de har något att berätta för dig. Du ges även möjlighet att ställa frågor och få medial vägledning.

Läs mer

Änglaläsning

En änglaläsning är mer än att se in i framtiden. Det är ett sätt att ge stärkande, positiva budskap, verktyg och vägledningen du behöver här och nu. Det är en djupgående läsning som ger dig uppmuntringen du behöver för att gå framåt på din personliga resa.

Läs mer

Healing

Den healingmetoden jag använder mig av, kallas för Meridian Flush och är en metod som rensar upp i dina meridianer, även kallat för energifält och för in livsenergi som cirkulerar till alla dina vitala organ och är som en rening som healar och spolar hela ditt energisystem.

Läs mer

Husrening

Har du besök från andevärlden hemma hos dig? Kanske hör eller ser du fenomen som du inte kan förklara. Eller känns energin tung och du blir påverkad av den hemma? Jag åker över hela Sverige och renar hemsökta hem och skapar balans i boendet. Även företag och hotell.

Läs mer

Änglamålning

När du beställer en målning av mig, kanaliserar jag ner en av dina skyddsänglar. Med målningen följer namnet på den skyddsängel jag kanaliserat och en bön för att stärka kontakten ytterligare.

Läs mer

Själsporträtt

Själsporträttens kärlek & sanning speglar din sanna inre skönhet. Energin från varje själsporträtt hjälper dig mer medvetet att fokusera på dina gåvor & ditt livssyfte. Du är mer än din personlighet. Du är en flerdimensionell varelse, en själ full av gudomlig energi.

Läs mer